Caça i Pesca

fisherman-fishing-reel-river-39854

Una assegurança que garanteix la cobertura a danys materials i personals ocasionats a tercers causats en l’exercici de la caça i/o pesca com a activitat o afició.

La millor defensa jurídica.

Garantim la constitució de les fiances judicials i el pagament de les despeses judicials originades.

És un fantàstic Complement a l’assegurança obligatòria a l’objecte d’estendre una òptima protecció asseguradora als nostres clients.

Les millors cobertures opcionals

Orientades a satisfer totes les necessitats derivades del desenvolupament de la teva activitat o afició.

Cobertures bàsiques

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria. Garantim l’obligació de l’assegurat d’indemnitzar danys corporals causats a les persones amb l’acció de caçar o l’exercici de la pesca recreativa. Queden inclosos també els danys ocasionals per tret involuntari de l’arma i els danys ocasionats en temps de descans dins dels límits del terreny de caça, en tant s’estigui practicant l’exercici de la mateixa.

Millora el teu producte amb garanties opcionals

  • Responsabilitat civil de subscripció voluntària. Cobrim el pagament de les indemnitzacions, l’assegurat com a responsable dels danys personals, que excedeixin de les compreses en l’àmbit de l’assegurança de subscripció obligatòria. També queden garantides la defensa jurídica, fiances i reclamació.
  • Accidents personals. Incloem les garanties d’indemnització per mort per accident, invalidesa permanent absoluta o parcial per accident i les despeses d’assistència sanitària.
  • Assistència en viatge. Es garanteix els imprevistos que puguin sorgir, únicament i exclusivament, en l’exercici de la caça o en la pràctica de tir esportiu i / o en els seus desplaçaments.
  • Ampliació àmbit territorial cobertura. Oferim la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial d’algunes garanties (RV voluntària, accidents personals o assistència en viatge) durant els desplaçaments que l’assegurat faci fora del territori nacional, amb motiu de la pràctica de caça o pesca.
  • Reale Caçador – Danys a l’arma. A través d’aquesta garantia Reale dóna cobertura a possibles danys que pateixi l’arma propietat de l’assegurat, utilitzada durant la pràctica de la caça per robatori, explosió o rebentada o a conseqüència d’un encasquillament.

nature-animals-green-game