Embarcacions d’esbarjo

sailing-1024320_1280

L’assegurança d’Embarcacions de Reale  et permet gaudir de la teva passió pel mar.

Navega tranquil.
Cobreix la Responsabilitat Civil Obligatòria i la possibilitat de contractar Responsabilitat Civil suplementària. Incloem a més protecció jurídica i assistència a embarcacions i als ocupants (bàsica o ampliada) tant en desplaçaments marítims com a terra.

Paga només pel que necessitis.
Amb l’assegurança bàsica recomanat podràs gaudir al complet de la navegació.

Un plus de protecció.
Disposes de fins a set garanties opcionals per complementar la cobertura de la teva assegurança bàsica.

Segueix navegant tranquil.
Cobrim els danys produïts per accident durant el transport terrestre per carretera, ferrocarril, remolcs o suports autoritzats.

PAQUET BÀSIC RECOMANAT.

Responsabilitat Civil Obligatòria. Cobrim la responsabilitat civil extra-contractual en què puguin incórrer els naviliers o propietaris d’embarcacions d’esbarjo o esportives, les persones que degudament autoritzades pel propietari patronegin les mateixes, així com aquelles que els ajudin a governar, i els esquiadors que pugui arrossegar l’embarcació , pels danys materials i personals i pels perjudicis consecutius que, intervenint culpa o negligència, causin a tercers, a ports o instal·lacions marítimes, com a conseqüència de col·lisió, abordatge i, amb caràcter general, pels altres fets derivats de l’ús de les embarcacions en les aigües marítimes espanyoles, així com pels esquiadors o objectes que aquestes remolquin al mar.

Protecció jurídica. Inclou la defensa de la responsabilitat penal, reclamació de danys corporals, reclamació de danys materials i insolvència de tercers.

Assistència per a Embarcacions Bàsica. Remolc de l’embarcació assegurada en viatge per mar o desplaçament (singladura), trasllat o repatriació de morts i transport dels assegurats acompanyants.

MILLORA EL TEU PRODUCTE AMB GARANTIES OPCIONALS.

Responsabilitat Civil Voluntària. Cobrim danys materials, personals i perjudicis consecutius causats involuntàriament a terceres persones per l’embarcació assegurada (inclosa la seva permanència en terra ferma), els objectes o esquiadors que l’embarcació remolc i les fiances i despeses judicials associats.

Pèrdua total. Pèrdua total o abandonament de l’embarcació assegurada per naufragi, incendi o explosió del motor, caiguda del llamp, contactes amb dics, xocs o col·lisions amb objectes fixos o flotants, abordatge, varada, embarrancada o cop de mar per temporal. A més queden cobertes les despeses de salvament i la remoció de restes de l’embarcació.

Avaria Particular. Danys materials soferts per l’embarcació inclosos els soferts amb ocasió del seu trasllat i durant les operacions de càrrega i descàrrega del vehicle.

Robatori. Queda cobert el robatori, tant de l’embarcació completa com de peces que constitueixin parts fixes de la mateixa, quan es trobi a flotació o sobre molls, en garatges o hangars tancats i durant el transport. A més cobrim els danys per intent de robatori.

Efectes Personals. Indemnitzem pels danys causats als efectes personals que es trobin a bord de l’embarcació.

Accidents personals dels ocupants de l’embarcació. Cobrim el pagament de les prestacions per lesions ocorregudes a l’assegurat o ocupants de l’embarcació mentre es trobin a bord de la mateixa, aquest sent remolcada i / o en el moment d’embarcament i desembarcament.

Assistència per a Embarcacions Àmplia. Garantim el remolc de l’embarcació assegurada en viatge per mar o desplaçament (singladura), l’estada i desplaçament dels assegurats per la immobilització de l’embarcació, retorn de l’assegurat per recollir l’embarcació reparada in situ, o recuperada després d’un robatori, assessorament mèdic a distància, trasllat o repatriació de morts i trasllats dels assegurats acompanyants, repatriació o transport dels assegurats per malaltia o accident corporal, repatriació o transport sanitari dels altres assegurats, despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger i tornada anticipada.

Embarcació de substitució. En cas que l’embarcació pateixi danys greus per accident garantit en pòlissa, indemnitzem per les despeses que hagi de realitzar l’assegurat per llogar una embarcació de similars característiques.