Accidents

slip-up-danger-careless-slippery

 

Reale Accidents Individual. La millor protecció, oferint diferents possibilitats de cobertura i flexibilitat segons les necessitats de cada client.

Cobertura a mida. Reale Accidents permet 3 modalitats de contractació, que s’adapten a les necessitats específiques de cada client.

Accidents Oferta global: Dirigida a qualsevol persona, màxima flexibilitat en la selecció de garanties i en la contractació de les sumes assegurades.

Autònom 24 hores: Solució que destaca les particulars necessitats dels professionals autònoms.

Solució immediata: La pòlissa “exprés” que elimina la majoria de tràmits de la contractació, sense renunciar a la protecció integral de l’assegurat.

Pòlisses a mida de les teves necessitats. Analitzem cada cas particular per aportar una millor cobertura.

GARANTIES PRINCIPALS

 • Defunció per accident: La mort de l’assegurat com a conseqüència d’un accident cobert ocorregut durant la vigència de la pòlissa, sempre que es produeixi immediatament o en el termini de cinc anys a comptar de la data d’ocurrència de l’accident, com a resultat directe i comprovat del mateix.
 • Invalidesa Permanent Absoluta i Parcial: Pèrdua anatòmica o disminució funcional absoluta o parcial de caràcter permanent i irreversible soferta per l’assegurat com a conseqüència d’un accident garantit, sempre que es manifesti com a conseqüència directa de l’accident i dins el termini de cinc anys des de la data de ocorre el mateix. La invalidesa progressiva valora les invalideses de grau superior al 25%, per sobre del barem d’invalidesa normal. Les inferiors es valoren pel barem normal.

GARANTIES OPTATIVES:

 1. Garanties opcionals per defunció:
 • Defunció per accident de circulació
 • Defunció per infart de miocardi
 • Despeses de sepeli per mort natural
 • Defunció per actes violents
 • Mort de l’assegurat i el seu cònjuge per Accident

           2. Garanties opcionals per invalidesa

 • Invalidesa permanent Total per Accident
 • Gran invalidesa per accident
 • Invalidesa Permanent Absoluta per infart de miocardi
 • Invalidesa permanent absoluta per accident de circulació.
 • Incapacitat Temporal per accident
 • Incapacitat Temporal per Accident i Malaltia

          3. Altres garanties opcionals:

 • Assistència sanitària
 • Hospitalització per accident
 • Despeses de Cirurgia Estètica
 • Incapacitat Laboral Transitòria (ILT)
 • Despeses de Condicionament d’habitatge o Automòbil
 • Desemborsaments per fets accidentals.
 • Assistència en viatges