Accidents conveni

working-1056596_1280

Una assegurança per cobrir als treballadors de l’empresa, segons estableixi el Conveni Col·lectiu al què es troben adherits. El nostre producte s’adapta a la cobertura que estableix cada conveni col·lectiu sectorial.

Hi ha l’opció de contractar tres tipus de cobertures

Cobertura 24 hores.

Cobertura Professional.

Cobertura Extra-Professional.

24 hores: Cobertura dels accidents que pugui patir el treballador, tant en la seva vida professional, com en la seva vida privada. Professional: Cobertura dels accidents que pugui patir l’assegurat en la seva vida professional o en els desplaçaments del seu domicili a la feina i viceversa. Extra-Professional: Cobertura dels accidents que pugui patir l’assegurat en la seva vida privada.


Actualització de Capitals

Ens preocupem de tenir actualitzada la cobertura en tot moment, en cada modificació o actualització o canvi del Conveni Col·lectiu, assumint, en cas de sinistre el capital exigit.

Cobertures

-Accident laboral
-Defunció
-Invalidesa Permanent absoluta
-Invalidesa parcial
-Invalidesa total
-Gran invalidesa

-Accident No laboral

Mort per accident no laboral
Invalidesa permanent parcial, absoluta o gran invalidesa per accident no laboral
Mort per accident de circulació
Invalidesa permanent absoluta per accident de circulació

Malaltia professional

Invalidesa permanent total per malaltia professional
Defunció per malaltia professional
Gran invalidesa per malaltia professional
Invalidesa permanent absoluta per malaltia professional
Invalidesa permanent parcial per malaltia professional

Malaltia comuna

Defunció per malaltia comú
Gran invalidesa per malaltia comú
Invalidesa permanent absoluta per malaltia comuna
Invalidesa Permanent total per malaltia comú