Temporal Renovable Col·lectius

TEMPORALAPLAZOPRIMA_380x140

És una assegurança que ofereix una protecció completa per a treballadors d’empreses, membres d’associacions i col·lectius esportius o culturals

L’assegurança s’ha dissenyat com a  complement a les prestacions que reben els empleats o les seves famílies en cas que es produeixi qualsevol esdeveniment cobert per la pòlissa. Ofereix un capital assegurat a definir en cas de defunció.

A més, disposa de les següent garanties opcionals:

  • Incapacitat Permanent Absoluta
  • Incapacitat Permanent Total
  • Mort per Accident
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident
  • Incapacitat Permanent Total per Accident
  • Defunció per accident de circulació
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de Circulació
  • Incapacitat Permanent Total per Accident de Circulació gran invalides.

Avantatges per la contractació de l’assegurança:

Per l’Empresa: deduccions fiscals per la contractació de l’assegurança.

Per al treballador: protecció addicional per a ell i la seva família en cas d’una situació que provoqui una disminució d’ingressos.

Per al membre d’una associació o col·lectiu esportiu / cultural: garantia de que ell o els seus beneficiaris podran continuar rebent els serveis de què gaudeixen.

L’empresa, col·lectiu o associació pot contractar l’assegurança per als treballadors, membres o associats que tinguin a partir dels 18 anys fins a una edat màxima de 70 anys.

L’assegurança es renova de forma anual fins que el treballador, membre del col·lectiu o associat tingui 80 anys en el cas de la garantia de defunció i fins als 65 per a la resta de garanties complementàries.

La primera és periòdica durant el termini de vigència de l’assegurança, i s’incrementarà en cada anualitat en funció de l’edat de l’assegurat i del Capital Garantit.

La freqüència del pagament pot ser anual, semestral, trimestral o mensual a partir d’un rebut mínim de 90 €.