Temporal a Termini

TEMPORALAPLAZO_380x140

Assegurança de vida a termini. Reale t’ofereix protecció a través d’un capital assegurat que tu decideixes, en cas de defunció. Pots complementar la teva assegurança en el el moment de contractar-la o amb posterioritat afegint la garantia d’Incapacitat Permanent i Absoluta.

És tracte d’un producte senzill, amb les garanties bàsiques per protegir-te a tu i als teus o per cobrir altres necessitats com préstecs personals o hipotecaris lligant la durada de l’assegurança amb el termini d’amortització del deute.

Amb aquesta assegurança la prima que pagui es mantindrà constant al llarg del temps, sense cap variació. Sabràs sempre el que pagaràs durant tota la vigència del contracte i pots abonar la prima amb la periodicitat que desitgis, anual, semestral, trimestral o mensual, des d’un rebut mínim de 40€.

La pots contractar a partir dels 18 anys i fins els 64 anys, la durada màxima és la que tu escullis o bé fins a complir els 80 anys per la garantia de defunció o els 65 per la garantis d’incapacitat permanent i absoluta.