Salut Integral

SALUT INTEGRAL

L’assegurança que t’ofereix una completa assistència sanitària global gràcies a un extraordinari grup de professionals mèdics.


Multitud de professionals i centres a la teva disposició

Xarxa assistencial de més de 18.000 metges i més de 1.000 centres a tot el territori nacional. En tota la xarxa disposes d’assistència hospitalària i extrahospitalària amb totes les especialitats quirúrgiques necessàries i avançats mitjans de diagnòstic.

Segona Opinió Mèdica al teu abast donada per metges especialistes de reconegut prestigi mundial. Cobertura Bucodental gratuïta. Sessions de rehabilitació i fisioteràpia.
Reale Salut Global inclou assistència d’urgència a l’estranger.

DESCRIPCIÓ DE GARANTIES

Assistència Primària
Medicina general: En la consulta i al domicili. Indicació i prescripció de proves i mitjans diagnòstics. Radiologia.
Pediatria i puericultura: En consulta i al domicili. Indicació i prescripció de proves i mitjans diagnòstics.
Infermeria: En consulta i al domicili.
Ambulàncies: En cas de necessitat urgent, urgències permanents.

Especialitats mèdiques i quirúrgiques

Al·lèrgia i immunologia
Anestesiologia i reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia i aparell circulatori: inclosa la rehabilitació cardíaca després d’un infart agut de miocardi.
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i digestiva
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica i reparadora per restablir lesions (no estètica).
Cirurgia toràcica (inclòs tractament de la sudoració excessiva).
Cirurgia Vascular perifèrica
Dermatologia medicoquirúrgica
Endocrinologia i nutrició
Geriatria
Ginecologia: inclosa la planificació familiar i el diagnòstic d’infertilitat i esterilitat.
Hematologia i hemoteràpia
Llevadores
Medicina interna
Medicina nuclear
Neonatologia
Pneumologia – Aparell respiratori
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia: vigilància de l’embaràs i assistència en el part Inclosos triple screening o EBA-Screening i la amniocentesi o biòpsia de còrion per al diagnòstic d’anomalies fetals.
Odontoestomatologia: Consultes, extraccions, cures estomatològiques, neteges de boca i radiologia dental associada.
Oftalmologia: Inclou trasplantaments de còrnia.
Oncologia
Otorinolaringologia
Proctologia: Inclòs l’ús del làser quirúrgic.
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Traumatologia
Urologia: inclòs l’estudi i diagnòstic de la infertilitat i esterilitat masculina.
Mitjans de diagnòstic

Anàlisis clíniques, anatomia patològica i citopatologia.
Radiodiagnòstic: Inclosos TAC, Ressonància nuclear magnètica i densitometria òssia.
Endoscòpies
Fibrobroncoscopias
Diagnòstic cardiològic
Neurofisiologia
Unitat del son
Radiologia intervencionista o invasora vascular i visceral
Tomografia de coherència òptica
Tomografia per emissió de positrons (PET) i tomografia de Fotó Únic. En diagnòstic oncològic
Assistència hospitalària

S‘inclou habitació individual amb lavabo i llit per a acompanyant (excepte en hospitalització psiquiàtrica, UVI i incubadora) i manutenció del pacient
Hospitalització mèdica (sense intervenció quirúrgica).
Hospitalització quirúrgica (inclosa cirurgia major ambulatòria).
Hospitalització obstètrica: Inclou llevadora, niu i incubadora per al nounat.
Hospitalització pediàtrica, inclosa incubadora.
Hospitalització psiquiàtrica per brots aguts (màxim 60 dies).
Hospitalització a la UVI inclou la visita del metge intensivista
Hospitalització per diàlisi i ronyó artificial

Aerosolteràpia, oxigenoteràpia i ventiloteràpia
Analgèsies i tractaments del dolor
Radioteràpia: inclou accelerador lineal de partícules, cobaltoteràpia, isòtops radioactius i radioneurocirurgia esterotàxica.
Braquiteràpia: per al tractament del càncer de pròstata i ginecològic, genital i de mama.
Diàlisi i hemodiàlisi tant en règim ambulatori com d’internat en insuficiències renals agudes
Podologia: tractaments de quiropòdia.
Trasplantaments: de còrnia, cor, fetge, medul·la òssia i ronyó. Queden cobertes les despeses de la implantació de l’òrgan i les proves d’histocompatibilitat.
Transfusions de sang i / o plasma
Fisioteràpia
Laseterapia i magnetoteràpia com tècniques de rehabilitació
Litotrícia renal i vesicular
Logopèdia i foniatria
Quimioteràpia oncològica inclosa la medicació citostácica en règim tant ambulatori com hospitalari

COBERTURES COMPLEMENTÀRIES

Medicina preventiva
Psicologia clínica
Planificació familiar
Pròtesis quirúrgiques
Indemnització diària per hospitalització
Reemborsament de despeses d’assistència mèdica a l’estranger per a malalties greus
Assistència d’urgència en viatge per desplaçaments a l’estranger
Segona opinió mèdica
Segona opinió bioètica
Reemborsament de prestació de serveis en cas de dependència Grau 3 per accident.

LÍNIES MÈDIQUES TELEFÒNIQUES
Assistència urgent 24 h
Línia mèdica 24 h