PIES Assegurat

PIASASEGURADO_380x140

Amb Reale PIES assegurat estalviar de manera sistemàtica per poder gaudir d’una renda vitalícia que complementi els teus ingressos. A més, proporciona un capital addicional en cas de mort.

Estalvia de forma segura i constant gràcies a l’interès tècnic garantit que t’ofereix el producte. I si vols pots modificar la quantia de les aportacions perquè s’adaptin a les teves circumstàncies en cada moment. A més, tens la possibilitat d’obtenir cada any un percentatge de rendibilitat addicional mitjançant la participació en beneficis financers de les inversions realitzades que incrementarà el valor acumulat dels teus estalvis.

Aprofita els avantatges fiscals dels PIES: la rendibilitat generada des que contractis Reale PIES assegurat fins que es constitueixi la renda vitalícia, està exempta d’impostos sempre que hagin transcorregut més de 5 anys des de la primera aportació. La renda obtinguda tributa com a renda vitalícia gaudint de reduccions fiscals que dependran de l’edat del contribuent en el moment de constituir la renda.

Recorda: perquè la rendibilitat generada estigui exempta de tributar, hauràs d’esperar que la pòlissa tingui més de 5 anys per poder efectuar un rescat parcial o total.


Disposes de dues opcions de contractació que s’adapten a les teves circumstàncies:

  1. Realitzar aportacions periòdiques des de 50 € al mes, amb la freqüència que triïs que podràs complementar amb aportacions extraordinàries a partir de 250 €, en el moment que vulguis.
  2. Realitzar una aportació única d’almenys 1.000€ i complementar-la amb aportacions extraordinàries a partir de 250 €, en el moment que vulguis.

En tots dos casos sempre caldrà tenir en compte el límit legal establert per obtenir l’avantatge fiscal, que s’estableix en 8.000 € anuals i 240.000 € durant tota la vida del producte.