La Unitat de Coordinació en matèria de Víctimes d’Accidents de Trànsit

L’Objectiu fonamental de la Unitat de Coordinació en matèria de Víctimes d’Accidents de Trànsit, és configurar i coordinar una xarxa integral d’àmbit nacional d’informació i atenció a les víctimes d’accidents de trànsit. D’aquesta manera, a través de les Unitats d’Informació ubicades a les Direccions Provincials de Trafico, es faciliti l’accés de les víctimes als recursos existents, es vetlli pels seus drets i es promogui la participació de les institucions i les administracions locals, autonòmiques i nacionals.
Mitjançant aquest primer Objectiu, la Unitat de Coordinació en matèria de Víctimes d’Accidents de Trànsit ofereix pal·liar la victimització primària (la que es deriva del propi accident de trànsit) i disminuir la victimització secundària (derivada de la relació que s’estableix entre la víctima i el sistema jurídic-penal, policial, social i sanitari), facilitant les actuacions especialitzades que en diferents àmbits han pogut veure afectats greument en la vida de les víctimes: la familiar, la social, la laboral, l’econòmic i sobretot l’àmbit personal .

Més informació: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/

Font: DGT