Reflexions sobre l’assegurança de riscos cibernètics.

En els últims anys, la demanda d’assegurança cibernètic ha augmentat significativament en resposta a augmentades considerablement la consciència del risc. No obstant això, la gestió de riscos cibernètics a través d’assegurances és relativament nou.

startup-photos

A mesura que les persones es tornen més dependents de la comunicació electrònica, i que les empreses recopilen i mantenen cada vegada més dades i informació sobre els seus clients, l’oportunitat perquè els criminals cibernètics ataquin una empresa per obtenir algun tipus d’avantatge, s’incrementa. En general aquests atacs cerquen robar diners o informació que eventualment pot ser quantificada econòmicament, com números de targetes de crèdit, registres de salut, informació d’identificació personal i declaracions d’impostos, qualsevol d’aquest atac provoca greus dificultats a les empreses.

Les ciberamenaces són tan àmplies que cercar una cobertura completa podria ser prohibitiu, però no estar assegurar pot tenir conseqüències devastadores per l’empresa. Una assegurança de seguretat cibernètica està pensada per mitigar danys financers que una empresa pot patir com a conseqüència d’atacs o danys cibernètics.

Avantatges de l’assegurança de Ciberseguretat.

Essencial per la gestió de riscos. L’assegurança de Ciberseguretat transfereix part del risc financer davant una falla da de seguretat pròpia a l’asseguradora. Poden quedar coberts elements com danys als actius digitals, interrupcions de negoci i danys reputacionals de l’empresa.

Responsabilitat civil inclosa. L’assegurança de ciberseguretat cobreix la responsabilitat i els costos de les investigacions pericials, la notificació al client, relacions públiques, defensa legal, compensació i multes reglamentàries.

 

Si vols més informació consulta: Reale Ciberseguretat