Novetats de la teva assegurança de cotxe

pexels-photo-medium conductor

Ara amb Reale Cotxe pots gaudir de:

Danys per pedregada i per col·lisió amb animals*

Què cobreix la garantia de danys per pedregada?

Els danys causats al vehicle per l’acció directa de pedregada.

Què cobreix la garantia de danys per col·lisió amb animals?

Els danys soferts pel vehicle assegurat en vies aptes per a la circulació, com a conseqüència d’accident de circulació per col·lisió amb animal domèstic o cinegètic sempre que existeixi atestat policial i en el mateix quedi acreditat fefaentment que ha intervingut un animal domèstic o cinegètic amb el qual s’ha produït la col·lisió.

En les dues garanties tens assegurats els següents capitals:

– En cas de sinistre parcial

El 100% del cost de valoració de la reparació del VEHICLE.

– En cas de sinistre total

a) El 100% del VALOR DE NOU durant els dos primers anys des de la primera matriculació.

b) El VALOR VENAL més el 50% de la diferència entre el VALOR DE NOU i el VALOR VENAL, durant el tercer any des de la primera matriculació.

c) El valor venal millorat un 30% durant el quart i cinquè any.

d) El valor venal a partir del sisè any des de la primera matriculació.

 

* Les garanties són exclusives per les assegurances a tot risc amb franquícia i tercers complert.