Saps com actuar davant un vehicle d’emergencia?

És obligatori facilitar el pas als vehicles d’emergències, no fer-ho suposa una infracció greu. L’actual Reglament General de Circulació, en els articles 67 i 68, reconeix la prioritat de pas d’aquests vehicles, que estan exempts de complir determinades normes de circulació durant l’exercici de la seva tasca, sempre que no posin en perill cap usuari de la via. L’article 69 d’aquest Reglament recull l’obligació dels conductors de facilitar-los el pas “apartant-se normalment a la dreta o parant-se si fos necessari”.

Aplicar el sentit comú

Per tant, els conductors han d’adoptar les mesures adequades per a facilitar el pas dels vehicles prioritaris en servei urgent quant percebin els senyals especials (llums i sirena) que anuncien la seva proximitat. Vehicles prioritaris són els dels agents de l’autoritat, bombers, assistència en carretera, ambulàncies i serveis d’autopista en servei urgent. L’objectiu és permetre a aquests professionals arribar al lloc de l’accident amb més seguretat i el més ràpidament possible. Aquest estalvi de temps, en el cas de les ambulàncies, augmenta les possibilitats de supervivència d’una víctima.

Segons el tipus de via

Vehiculo-emergencia-detalle

 

Normalment s’haurà apartar cap a la dreta, però això varia en funció del tipus de carretera per la qual circuli. En vies de doble sentit, és a dir, una carretera secundària o convencional d’un carril per sentit, tireu-vos a la dreta perquè el vehicle prioritari circuli pel centre. En carreteres de dos carrils per sentit, el del carril de la dreta s’haurà d’enganxar a la dreta i el de l’esquerra a l’esquerra, deixant lliure el centre. I en carreteres de tres carrils per sentit, el de l’esquerra ha de acostar-se a la mitjana, i els que estan al carril central i dret, a la dreta.

Font: http://revista.dgt.es/

Imatge: http://www.larepublicacheca.com