L’estalvi fiscal desconegut dels plans per la jubilació.

old-age-164760__180

Si el seu cònjuge no té ingressos o aquests son inferiors a 8.000€, fer un pla de pensions al seu nom és una opció fiscal molt interessant, ja que si es fa correctament l’estalvi impositiu pot ser més important que si aporta els diners a un pla de pensions propi.

Amb la finalitat de reduir la tributació per IRPF, i tot i que manquen molts anys, es interessant aportar diners a un pla de pensions cada any. Però recordi, si el seu cònjuge no té ingressos o aquests són inferiors a 8.000€ anuals, pot constituir un pla de pensions al seu nom i l’estalvi fiscal pot ser inclús superior.

Pla de jubilació propi.

El màxim a aportar és, en l’actualitat de 8.000€ a l’any, la tributació serà la següent:

  • Les aportacions reduiran la base imposable del seu IRPF.
  • En el moment de recuperar el pla i cobrar els drets consolidats (les aportacions més els rendiments que s’hagin generat), haurà de tributar en el IRPF per les esmentades quantitats (les que s’ha anat deduint durant tota la vida del pla -es difereix el pagament de l’impost-).

Tipus aplicable. Generalment en el moment de jubilació les rentes totals que es perceben i el tipus marginal de l’IRPF disminueixen, la tributació serà inferior a l’estalvi obtingut en l’any en que es va fer l’aportació. Es aquí on es parla de l’estalvi fiscal.  Imaginem que el seu tipus marginal l’any que fa l’aportació es del 35% i en el moment de jubilació baixa al 25%, això traslladat a euros significa un estalvi de 10 euros per cada 100 euros que aporti al pla.

 

Pla de jubilació del cònjuge.

Establim que el límit és de 2.500€. Si vostè realitza aquesta aportació a la jubilació de la seva muller, l’estalvi fiscal pot ser superior.

  • Les quanties que s’aportin també reduiran la base imposable d’IRPF de l’aportant.
  • Quan el cònjugue cobri les prestacions, serà qui les haurà de declarar, i ja que no té rentes o aquestes són molt baixes, no tributarà o es farà a un tipus marginal molt baix, conseqüentment l’estalvi fiscal en IRPF s’incrementarà.

IMPORTANT: Declaració individual. Per tal que l’estalvi fiscal sigui efectiu, s’han de complir el següent:

  • Al cobrar la prestació s’hauran de presentar declaracions individuals.
  • Mentre es presentin les declaracions individuals, no serà d’aplicació la reducció de 3.400€ per les declaracions conjuntes, això implica que el seu cònjuge ha de percebre tota la prestació en pocs anys, cobrant cada any la quantia que li permeti no haver de tributar.
  • Un cop s’hagi cobrat, per part del seu cònjuge la prestació integra, serà el moment de tornar a tributar conjuntament.

No dubti en demanar-nos més informació.  Contacti’ns!