“Parte amistòs” desde el teu smartphone!

Pensem que ja ningú posa en dubte que els smartphones son eines que s’adapten a nosaltres i que cada dia ens permeten fer més coses i a una velocitat impensable fa uns anys. Ja no necessitem esperar arribar a casa per fer certs tràmits. Ara fins i tot pots fer una declaració amistosa de sinistre de cotxe des de el teu mòbil.

hands-coffee-smartphone-technology

L’App Declaració IDEA® ha estat pensada per facilitar la feina. Enviarà automàticament el comunicat acordat entre els conductors implicats en accident  a les seves asseguradores.

Omple al teu mòbil la versió del que ha passat en l’accident i la que declara l’altre Implicat, l’aplicació li farà arribar al mòbil de l’altre conductor (sense cost cap) un codi per tal que pugui revisar la declaració i indicar el seu acord per que s’enviïn les dades a lesa asseguradores.

L’acceptació de la declaració d’accident no implica un reconeixement de responsabilitat. L’acceptació constitueix un reconeixement de la realitat dels fets registrats a la declaració del sinistre.

Reculli el que ha passat segons la seva opinió i la de l’altre implicat, no intenti delimitar el culpable de l’accident, aquesta responsabilitat recau sobre les asseguradores dels vehicles.

El comunicat electrònic d’accident, es compon de quatre blocs de dades:

Localització, data i hora de l’accident,

El teu número de telèfon mòbil, companyia asseguradora i matrícula, juntament amb els danys produïts i les circumstàncies de l’accident.

Mòbil, asseguradora i matrícula, del conductor de l’altre cotxe, juntament amb els danys produïts en el seu vehicle i les circumstàncies que declara l’altre implicat.

Altres dades d’interès; si hi ha hagut intervenció de l’autoritat, fotos dels vehicles, etc ..

Aconseguir l’acord de l’altre implicat sobre el que ha passat (cadascun amb la seva versió) agilitza enormement la tramitació del sinistre, però en cas d’haver emplenat ja el comunicat, si l’altre implicat manifesta que no vol rebre el codi, indica-ho en el moment de l’enviament (t’ho preguntarà l’App). En aquest cas, les dades s’enviaran exclusivament a l’asseguradora del teu vehicle.

Té algun cost per a mi (o l’altre implicat), l’App o l’enviament o recepció d’aquest codi?

No, tots els costos; tant de l’aplicació, com de la gestió i distribució de les declaracions de sinistre  com els de comunicacions per enviar el codi a l’altre implicat, l’assumeixen les asseguradores participants en Declaració iDEA®.

Puc utilitzar aquesta App per una accident de danys propis a la meva asseguradora?

No, per una accident sense contrari has d’utilitzar els mitjans habituals (fax, telèfon, la seva pròpia App, internet …)

Limita la utilització d’aquesta App, que pugui utilitzar la que ja m’ofereix la meva asseguradora?

No, de fet són complementàries. Utilitza Declaració iDEA® per als casos en què hi ha un altre implicat, i pots arribar a un acord amistós amb ell. Per a la resta de casos o serveis complementaris, utilitza els mitjans que t’indiqui el teu assegurador.

Quina diferència aquesta app d’altres semblants per recollir un part amistós d’accident?

El primer és que Declaració iDEA® està recolzat per UNESPA, l’Associació Empresarial de l’Assegurança a Espanya, i la pràctica totalitat de les companyies que operen en el ram d’automòbils a Espanya. És un projecte que les pròpies companyies posen a disposició dels seus assegurats.

El segon és que després de l’acceptació del conductor del vehicle B la declaració acordada entre tots dos és automàticament enviada a ambdues asseguradores (no cal que imprimeixis o reenviïs per altres mitjans un document amb les dades a cada companyia)

El tercer és que les companyies han fet un esforç, per reduir al màxim les dades obligatòries mínimes que necessiten que omplis en aquest part electrònic per tramitar l’accident.
smartphone-431230_1920
Quins avantatges té utilitzar l’App Declaració iDEA® respecte a la Declaració Europea (Amistós) de sempre en paper?

Al costat de les avantatges que ja té la declaració amistosa en paper, intentem eliminar els possibles errors en la transcripció del que es posa en el paper, al que es recull en els sistemes de tramitació en les asseguradores; la major rapidesa i facilitat per a omplir-se adequadament i la rapidesa en la comunicació de les dades.

A més, ja no caldrà que portis un bolígraf a la guantera del cotxe per si de cas.

Puc utilitzar aquesta App per una accident amistós fora d’Espanya, com el Part Europeu d’Accident?

No, de moment és un projecte de les asseguradores a nivell nacional. La disparitat de dades requerides a cada país i de capacitats de comunicació amb el nostre Centre de Dades, compliquen moltíssim aquest projecte a nivell europeu.