Per què necessito una assegurança de vida?

AHORROFUTUROASEGURADO_380x140

En alguna ocasió, algú ens ha preguntat o ens ha ofert una assegurança de vida. Sempre hem pensat que som massa joves, o senzillament que nosaltres no ho necessitem perquè no es passarà res. Una assegurança de vida és un dels productes de previsió personal, familiar i empresarial més complet i importants que hi ha.

Una assegurança de vida té diversos propòsits. La seva funció més important és la de reemplaçar els ingressos que es deixarien de percebre en cas de mort de l’assegurat. Per a les empreses, és una forma de protegir els treballadors clau i a la pròpia empresa. Un tercer objectiu d’una assegurança de vida es la cobertura d’impostos quan es produeix una successió per causa de mort.

Si una persona mor mentre té capacitat laboral, per tant de generar ingressos, la seva família es pot situar en una posició feble econòmicament com a conseqüència de la pèrdua d’ingressos actuals i futurs. Per desgràcia, tot i que nosaltres ja no hi siguem, la família segueix tenint despeses recurrents, com el menjar, la hipoteca, els crèdits personals, l’assistència sanitària i l’estalvi tant per universitat com per jubilació. A menys que les persones que deixem tinguin una total independència econòmica, assolir aquests objectius pot esdevenir total o pràcticament impossible amb la pèrdua d’un ingrés estable. L’assegurança de vida ofereix la solució.

Els empresaris contracten assegurances de vida sobre els seus treballadors clau, per assegurar-se davant una possible pèrdua d’ingressos o serveis que es puguin donar davant la mort d’un treballador. L’assegurança de vida funciona també entre socis, davant la possibilitat que un d’ells pugui faltar, i les repercussions que això pot suposar pel funcionament