La teva pensió de jubilació

Saps que l’article 2 que tracta sobre la naturalesa dels fons de pensions del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei de Regulació de Plans i Fons de Pensions diu:

“Els fons de pensions són patrimonis creats amb l’única finalitat de donar compliment a plans de pensions, la gestió, custòdia i control es faran d’acord amb aquesta Llei. També es poden crear fons de pensions oberts amb l’objectiu de canalitzar les inversions d’altres fons de pensions […]”.

Vols saber més sobre La teva jubilació?

Inscriu-te a rebre la informació del nostre bloc i t’enviarem un llibre digital totalment gratuït.