El consum d’alcohol i la seva relació amb la salut

Un estudi prospectiu sobre la relació entre el consum d’alcohol amb les malalties cardiovasculars, el càncer, lesions, ingrés a l’hospital i la mortalitat.

La revista The Lancet, ha demostrat que la ingesta d’alcohol no es tradueix en un benefici net de salut i que, de fet, augmenta en un 51% el risc de patir un càncer. L’estudi va analitzar unes 115.000 persones de 12 països.

Van mostrar que beure en excés augmenta el risc de mort entre un 31% a un 54%, i que les taxes més altes de consum nociu d’alcohol s’observen en els països de més baixos ingressos.

“El nostre estudi suggereix que el consum d’alcohol no aporta cap benefici. És important destacar que la major augment de risc es va observar en els països de baixos ingressos, on el consum nociu d’alcohol era més alt “, ha assenyalat Andrew Smyth, primer signant de l’estudi.

Un consum baix o moderat s’ha relacionat amb un menor risc d’atac al cor, mentre que un consum freqüent d’alcohol pot augmentar el risc de lesions i mort sobtada cardíaca. I el risc de certs tipus de càncer augmenta amb la quantitat d’alcohol que es consumeix al llarg del temps, segons els estudis dels investigadors.
Informació sobre l’estudi

L’estudi prospectiu va involucrar a 114,970 adults sense antecedents de malaltia cardíaca, accident cerebrovascular o càncer. Els participants vivien en 12 països dels cinc continents i formaven part de l’estudi prospectiu Urbà Rural Epidemiològic (PURE).

Els participants es van dividir en grups d’ingressos sobre la base de país de residència: els 12.904 de Canadà i Suècia es van classificar com d’alts ingressos (11%); els 24.408 d’Argentina, Brasil, Xile, Polònia, Sud-àfrica i Turquia van ser classificats com a renda mitjana alta (21%); els 48845 de la Xina i Colòmbia van ser classificats com de renda mitjana baixa (43%); i els 28813 de l’Índia i Zimbabwe van ser classificats com a ingressos més baixos (25%).

Els investigadors van avaluar també els nivells de lipoproteïnes d’alta densitat, l’índex de massa corporal, l’educació, la diabetis, la hipertensió, l’activitat física, la dieta i el tabaquisme.

El consum d’alcohol es va classificar com abstinència, el ex- bevedor, (sense beure durant almenys 1 any), o bevedor en actiu (durant l’últim any). El nivell de consum es va classificar com a baix (fins a set begudes a la setmana), moderat (entre set i catorze begudes en les dones i de set a vint-begudes en els homes) o alt (catorze o més begudes en dones i vint-o més begudes en els homes). El consum de cinc o més begudes en una sola sessió almenys una vegada per mes es considera com un consum episòdic d’alcohol.

Dels 36,030 (31%) bevedors en actiu, el 72% tenia un baix consum. Durant un seguiment al llarg de 4 anys, el beure activament va ser vinculat a un risc 24% menor d’atac cardíac, i en un 51% més de risc per als càncers relacionats amb l’alcohol (boca, esòfag, estómac, còlon, fetge , mama, ovari, i de cap i coll), i un augment del risc del 29% de patir lesions (accidents). No hi va haver una reducció en el risc de mort o accident cerebrovascular entre els bevedors actius.

El risc de malaltia cardiovascular va ser menor en els bevedors de vi que en els que mai van beure i el risc d’infart de miocardi va ser significativament menor. No obstant això, el risc de càncer va ser el 38% major en els bevedors de vi que en els abstemis, el 69% més alt en els bevedors d’alcohols, i un 20% més gran en els bevedors de cervesa.

Les persones amb alt consum d’alcohol tenien un risc de mortalitat del 31%. Les persones amb un consum episòdic d’alcohol van tenir un augment del risc de mortalitat del 54% i un augment del risc del 71% per patir lesions.

Més de tres quartes parts de les persones en els països d’alts ingressos consumeixen alcohol, mentre que només una vuitena part dels dels països de baixos ingressos ho fa. No obstant això, tot i que els països de baixos ingressos tenien la menor freqüència de consum d’alcohol actiu, també tenien les majors taxes de bevedors actius amb alt consum així com els patrons de consum episòdic d’alcohol.

“Hi ha proves més que suficients com perquè els governs donin una major prioritat a la salut pública per tal reduir la càrrega de les malaltia relacionada amb el consum d’alcohol en els països d’ingressos baixos i mitjans.”