Com he d’actuar davant d’un sinistre amb el meu cotxe?

Has de comunicar el sinistre al més aviat possible, dins d’un termini màxim de 7 dies des que tinguis coneixement.


Quan ens comuniquis el sinistre, has de facilitar tota la informació sobre les circumstàncies i conseqüències.

També s’ha de comunicar, en el cas que existeixi, qualsevol notificació judicial, extrajudicial o administrativa que arribi al poder de l’assegurat i que estigui relacionada amb el sinistre.

Vols més informació, visita el següent enllaç https://www.reale.es/…/te-ayud…/asistencia/siniestro-de-auto