Un segon et pot canviar la vida

Conduir és una activitat complexa que requereix percebre continuadament la situació canviant del trànsit, avaluar-la, decidir les accions més adequades per realitzar en cada cas i, mentrestant, executar correctament aquestes accions. Tot aquest procés precisa que el conductor es trobi en condicions psicofísiques òptimes perquè pugui portar-se a terme adequadament.

Les distraccions a la conducció poden tenir diverses conseqüències. Les més comunes i perilloses tenen relació amb el control del propi vehicle. A continuació es detallen les més rellevants i també es posen exemples d’activitats que poden provocar-les.

a) Dificultat per controlar la posició lateral: Intentar agafar les ulleres de sol mentre es condueix pot comportar una desviació del carril de circulació
b) Deficient control de la velocitat de conducció: Manipular el navegador pot dificultar l’adequació de la velocitat.
c) Disminució de la distància de seguretat: Usar el telèfon mòbil mentre es condueix s’associa a una menor distància de seguretat amb el vehicle precedent.
d) Reducció de les pràctiques de seguretat: Consumir una beguda implica el risc de conduir en alguns moments amb una sola mà.
e) Augment de la càrrega cognitiva: Conversar amb el passatger del seient contigu incrementa l’esforç mental percebut necessari per conduir.
f) Increment del temps de reacció: El temps de reacció de frenada augmenta sensiblement mentre es manipula l’aparell de música

Característiques més freqüents dels accidents a causa de la distracció

Tipus d’accidents: sortida de la via, col·lisió amb el vehicle precedent o atropellament.
Tram horari: amb suficient llum.
Traçat de la via: normalment recte
Condicions climatològiques: en la seva majoria normals (no adverses)
Densitat de trànsit: generalment baixa

Cal tenir present que una bona part de les distraccions al volant es produeixen en trajectes i condicions de trànsit favorables, ja que el conductor percep menys perill i tendeix a relaxar l’atenció.

Font:http://imagenes.racc.es/pub/ficheros/adjuntos/adjuntos_cat_distraccions_web_jzq_e769cdca.pdf