Tenir cura d’un mateix i de la família.

child-1111818__180

Els imprevistos que podrien haver passat i la previsió necessària per evitar-los.

Imaginem que en el darrer desplaçament en cotxe a la feina, o al supermercat vostè hagués patit un accident i hagués mort. En quina situació financera hagués quedat la seva família sense els seus ingressos. Si vostè hagués tingut contractada un assegurança de Vida REALE nosaltres ens haguéssim encarregat de fer arribar als seus beneficiaris els diners en efectiu contractats, substituint de forma immediata els seus ingressos per un capital que hagués ajudat a la seva família enfront les necessitats financeres així com les despeses funeràries, despeses de la vida diària i finançament de la universitat. No obstant sortosament, aquest accident no va passar.

Tenir cura d’un mateix i de la família.e l’Agència Reale de Caldes de Montbui, per ajudar a entendre com l’assegurança de vida podria aplicar a la seva situació particular, hem desenvolupat una sèrie de diferents escenaris de sota.

love-737910__180

Està casat?

Moltes persones creuen erròniament que no necessiten pensar en una assegurança de vida fins que tenen fills. No és cert.Imaginis per un moment que vostè o la seva parella hagués tingut un accident la setmana passada i malauradament el resultat hagués estat el pitjor. Com quedaria la situació econòmica del seu cònjuge? Tindria suficient capacitat econòmica per pagar els deutes com per exemple les targetes de crèdit, els préstecs per a automòbils, i cobrir els impostos dels béns en comú, els serveis públics o bé el lloguer o la hipoteca mensual? Afegim a aquesta situació que vostè es planteja tenir fills. La manca d’un membre de la família davant un imprevist, pot conduir a situacions econòmiques indesitjables i difícils de superar sense una assegurança de vida.

Està casat i té fills?

La majoria de les famílies depenen de dos ingressos. Imagini’s que fa uns mesos un d’aquest ingressos manques degut a un greu accident. En quina situació es trobaria vostè avui? Podria fer front a les despeses corrents? segurament si. Podria fer front a les despeses financeres i als préstecs contretes amb la seva parella? Tant de bo. Però, realment el tren de vida que vostè tenia amb dos sous seria el mateix? Romandrien intactes les il·lusions pel futur dels seus fills? La solució a aquestes preguntes es una assegurança de vida per cobrir aquestes contingències.

És vostè mare soltera?

Com a mare soltera, és l’encarregada de la cura i el sosteniment familiar, fer de cuinera, xòfer i molt més. No obstant això, gairebé 8 de cada 10 mares solteres no tenen una assegurança de vida. Amb tanta responsabilitat que descansa sobre seu. Hauria d’estar doblement segura que el futur dels seus fills està suficientment garantit.

Un dels progenitors es dedica al treball domèstic.

El fet que vostè no guanyi un salari no vol dir que vostè no estigui fent una contribució financera a la seva família. Cura dels nens, transport, neteja de la casa, i altres activitats domèstiques són tasques importants, el valor de reposició dels quals és sovint subestimat greument. Amb l’assegurança de vida, la seva família es pot permetre el luxe de prendre la decisió que millor conserva la seva qualitat de vida.

family-325218__180

Vostè té fills grans?

El fet que els seus fills estiguin ja a la universitat i la hipoteca es pagui, no necessàriament vol dir que jo no necessiti una assegurança de vida. Els accidentes poden passar en qualsevol moment i circumstància. Imagine’m que hagués passat si després d’entrar el seu fill petit a la universitat vostè ens hagués deixat. Les despeses financeres, d’estudi i les de la vida diària haguessin seguit existint. Pregunti’s si el seu actual pla financer sense una assegurança de vida li permetria mantenir al seu cònjuge el seu actual estil de vida.

Depenent del seu patrimoni i dels ingressos dels seus hereus, el pagament d’impostos derivats d’una defunció podria resultar prohibitiu. Els beneficis d’una assegurança de vida es paguen de forma immediata , permetent als seus hereus tenir cura i poder fer front a tots els imprevistos de caire econòmic que sobrevenen, sense haver de liquidar precipitadament cap actiu.

Ets autònom o propietari d’una pime?

A més de tenir cura de la teva família, l’assegurança de vida també pot protegir el seu negoci. Què passaria si amb el seu negoci si un dels seus socis o treballador clau hagués mort fa poc? Ha pensat en els costos de contractar i/o substituir aquesta persona? Els costos de la seva formació? L’assegurança de vida el pot ajudar de diverses maneres. Per exemple, una pòlissa d’assegurança de vida pot ser estructurat per finançar un acord de compra-venda. Això garantiria que els propietaris restants del negoci tenen els fons necessaris per adquirir la participació del difunt i la família d’aquest rebre els diners necessaris per continuar endavant. Per protegir un negoci en cas de la mort d’un treballador clau, l’assegurança de persona clau, a nom de l’empresa, ofereix als propietaris amb la flexibilitat financera necessària poder contractar un substitut o arribar a una solució alternativa.

Vostè és solter.

La majoria de solters afirmen no necessitar una assegurança de vida perquè ningú depèn econòmicament d’ells. Però hi ha excepcions. Per exemple, alguns solters proporcionen suport financer per a l’envelliment dels pares o un germà amb necessitats especials. Altres poden estar suportant un deute important que ells no volen transmetre als membres de la família que els sobrevisquin. L’assegurabilitat és una altra raó per a considerar contractar una assegurança de vida quan s’està solter. Si ets jove i saludable, i tens un bon historial de salut, la teva assegurabilitat està en el seu apogeu i això es recompensa amb les millors primes de les assegurances de vida.

Per acabar s’han de tenir present que una assegurança de vida risc no només cobreix la vida sinó que pot incloure garanties com:

couple-1126637__180
Incapacitat permanent o absoluta:

En el cas que pateixi una incapacitat permanent o absoluta i no pugui realitzar cap activitat laboral o professional la seva assegurança de Vida pot cobrir-lo amb una renda, per oferir-li l’ajuda que necessiti al veure reduïda l’entrada de diners a casa . És, per tant, una cobertura que pot resultar interessant contractar principalment en el cas que el seu nucli familiar depengui dels seus ingressos, ja que així, si un dia d’aquests manquen, podreu gaudir de la renda que te cont

ractada.

Avançament del capital assegurat per malaltia greu:

D’altra banda, si té contractada una assegurança de Vida pot obtenir una bestreta de part del capital o de la seva totalitat en el cas que li diagnostiquin una malaltia greu o pateixi un problema de salut important. Així, en el cas de diagnòstic de càncer, insuficiència renal, infarts de miocardi o malalties de les artèries coronàries, entre altres causes, l’asseguradora li abonarà part del capital o bé la seva totalitat, depenent de les condicions pactades.

Recordi, una assegurança de vida li permet tenir capacitat econòmica suficient per:
Reemplaçar la pèrdua d’ingressos futurs a la seva família.
Que el seu cònjuge / parella pugui mantenir la seva llar i els seus fills.
Que els seus fills pugin créixer i educar-se amb tranquil·litat.
Que els seus socis puguin adquirir la seva participació social a l’empresa.
Que la seva empresa pugui substituir una persona clau.
Afrontar una invalidesa o malaltia greu.