Aspectes importants alhora de contractar una assegurança.

Vivim en un món globalitzat, on les tecnologies de la informació ens faciliten certes coses i ens permeten una immediatesa que fa uns anys era impensable. L’elecció de la companyia asseguradora, tot i que sembla obvi, no ho és. És molt important revisar la situació legal de l’asseguradora amb la que volem contractar, i l’objectiu no es més que evitar indesitjables situacions de desprotecció.

Es per això que és molt important comprovar abans de subscriure qualsevol assegurança que la companyia amb qui volem contractar si aquesta disposa de la pertinent autorització administrativa per operar a Espanya i en quins rams pot operar i comercialitzar assegurances1.

Legalment entitats estrangeres, la seu social de les quals es trobi a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), és a dir a la Unió Europea o bé a Islàndia, Liechtenstein i Noruega, poden comercialitzar assegurances a Espanya en règim de dret d’establiment o en lliure prestació de serveis.

El règim de dret d’establiment suposa a efectes pràctics comptar amb una sucursal a Espanya, mentre que la lliure prestació de serveis faculta a les asseguradores amb domicili social a l’EEE a operar des de el seu país d’origen. En aquests casos qualsevol reclamació que s’hagi de presentar s’haurà de dirigir al domicili de l’asseguradora en el seu país d’origen.

Tota entitat asseguradora amb la pertinent autorització administrativa per operar a Espanya, en qualsevol dels règims descrits té l’obligació d’informar al prenedor per escrit de l’Estat on es troba la seva seu social, l’autoritat a la qual li correspon el control i la legislació aplicable

El fet que una persona (ja sigui física o jurídica) contracti amb una asseguradora que no té llicència o autorització administrativa per operar a Espanya o bé o fasi en un ram no autoritzat, té gran rellevància, ja que el contracte signat serà nul.

Això té conseqüències importants en funció de si s’ha pagat o no la prima i de si ha existit o no un sinistre.